Online strategie

Online succes begint met het ontwikkelen van een strategie. Zo ontdekken wij wat jouw doelen zijn en hoe jij die kunt bereiken.

1. Onderzoek en analyse

Alles begint met onderzoek. Wij analyseren jouw bedrijf en vormen zo een beter beeld van jouw mogelijkheden en doelen. Vervolgens onderzoeken wij welke trends en ontwikkelingen binnen jouw markt bij kunnen dragen aan het behalen van deze doelen. Door ons onderzoek krijgen wij een beter beeld van waar jij staat, waar jij naar toe wil en hoe jij je kunt ontwikkelen.

2. Online strategieontwikkeling

Een goede online strategie zorgt voor focus. De gegevens uit de onderzoeksfase vormen het fundament van de online strategie. Zo zijn jouw doelstellingen altijd helder en meetbaar.

Websites en online marketing

In de volgende fase vertalen wij jouw online strategie naar een helder concept. Wij ontwikkelen jouw website en geven vorm aan effectieve online marketing.